Jeden Freitag: Cordonbleu im Tennis-in

JEDEN FREITAG

selbst gerollte Cordonbleu mit Pommes Frites, Salat + 3dl Getänk. 19.50!

 

Die selbst gerollten
Jeden Freitag!
Jeden Freitag: Cordonbleu im Tennis-in